Mapka z dojazdem bip
Artykuły: Przetargi
Zamówienie na: dostawę samocodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Barcinie

 

    tryb zamówienia:   Przearg nieograniczony
zamawiający:   Dom Pomocy Społeczej w Barcinie
zamówienie na:   Dostawa samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DSP w Barcinie
wartość:  
Wartość mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
termin składania ofert:   19 października 2016 14:30
informacje z otwarcia:
     Informacje z otwarcia
wynik postępowania:
     Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamówienie na: Remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie
    tryb zamówienia:
  Przearg nieograniczony
zamawiający:   Dom Pomocy Społeczej w Barcinie
zamówienie na:   Remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie
wartość:  
Wartość mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
termin składania ofert:   19 lipca 2013 13:30
wynik postepowania
     Ogłoszenie o wyniku postepowania

Zamówienie na: Rozbudowa budynku socjalnego o szyb windy osobowej wraz z montażem dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie
tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie
zamówienie na:
Rozbudowa budynku socjalnego o szyb windy osobowej wraz z montażem dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie
wartość:
poniżej 60.000 euro
termin składania ofert:
25 maja 2010 12:00
wynik postępowania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania
TOP